KOKemusta ja Osaamista

Tuotamme laadukasta ja palveluhenkistä taloushallintopalvelua erilaisille ja erikokoisille organisaatioille. Olemme tukitoiminto, mutta emme tyydy ymmärtämään vain taloushallintoa, vaan haluamme ymmärtää myös asiakkaan toimintaa ja prosesseja. Yhtiömme toiminta alkoi jo1984. Monta vuotta talouden rutiineja, yllättäviä tilanteita, ratkaistuja ongelmia ja onnistuneita asiakassuhteita. Meitä on nyt kahdeksan alan ammattilaista ja yhteenlaskettuna meillä on yli sata vuotta alan kokemusta. Päivittäiset rutiinit sujuvat ja osaamme auttaa myös vaativimmissa, suunnittelua ja tulkintaa vaativissa työtehtävissä, on sitten asiakas yksin toimiva yrittäjä tai kansainvälinen konserni.

HahmOtamme Olennaisen

Ymmärrämme kokonaisuuden ja siten myös hahmotamme olennaisen. Muutos on. Automaatio tuo meille kaikille arkeen helpotusta, mutta samalla työelämä ja lainsäädäntö sekä yritysten ja työnantajien velvoitteet monimutkaistuvat. Osaamista vaaditaan entistä enemmän ja olennaisen sekä kokonaiskuvan ymmärtäminen on entistä tärkeämpää.

RatKaisuKyKyä eli Oivallusta ja älyä

Meillä on ratkaisukykyä. Tuemme asiakkaitamme laajasti arjessa ja erityisosaamista vaativissa kysymyksissä. Osaan ratkaistavista asioista saadaan ratkaisu järjestelmän tai prosessimuutoksen avulla. Joskus tukeudumme lakikirjaan, joskus kokemukseen tai tuoreempaan oivallukseen. Monesti pohdiskelemme näitä myös kattavan asiantuntijaverkostomme kanssa yhdessä. Käytämme siis omaa, muiden ja muualta saatavilla olevaa älyä.

TehOKKaat PROsessit ja tyÖKalut

Olemme työskennelleet lukuisien erilaisten organisaatioiden taloushallinnon tehtävien parissa. Näin ollen meillä on runsaasti kokemusta erilaisista taloushallinnon ohjelmistoratkaisuista. Pidämme huolen, että asiakkaillamme on käytössään sopiva järjestelmäratkaisu, joka tukee tehokasta ja nykyaikaista työskentelyä. Työskentelemme asiakkaan kanssa samalla järjestelmällä ja arki onkin tiivistä yhteistoimintaa. Tuomme varmasti arvokasta näkemystä myös talouden prosessien suunnitteluun.

HuOmiOimme ja Olemme läsnä

Työmme on asiakaspalvelua. Teemme työtä ihmisten kanssa ja jokainen asiakas on meille arvokas. Jatkuvasti muuttuvassa ja nopeatempoisessa maailmassa saavutettavuus ja ajantasaisuus on tärkeää. Viestinnässäkin huomioimme asiakkaita ja pyrimme aina kertomaan asiat mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Me olemme läsnä ja aidosti asiakkaidemme tukena.